• nl
  • en
  • de

Slooprobot verhuur

Slooprobot.nl verhuurt elektrische aangedreven slooprobots bedient door eigen vakkundige operators voor  het slopen van betonwanden, betonvloeren verdiepingsvloeren, entresol vloeren, machine fundaties, lichte staalconstructies en technische installaties.

Een Slooprobot:

Slooprobots machines die speciaal ontwikkeld zijn om te slopen en zijn hierdoor een zeer efficiënt. Ze kunnen zich meten met reguliere graafmachines tot wel 4 keer hun eigen gewicht. De grootste voordelen van slooprobots zijn de compacte afmetingen en het geringe gewicht, dit komt vooral naar voren in krappe, slecht toegankelijke ruimtes en op vloerdelen waar slechts een lage vloerbelasting toegestaan is. Onze slooprobots worden elektrisch aangedreven, het grote voordeel hiervan is dat er geen uitlaatgassen geproduceerd worden. De aan te koppelen sloopgereedschappen zijn perfect op de machine afgestemd en hebben een grote productieopbrengst, dit door de grote hydraulische capaciteit van de machine. Het inzetten van onze slooprobots voor het slopen van beton, metselwerken, lichte staal constructies en installaties, is ook voor u zeer efficiënt, rendabel en zeker veiligheid verhogend.

Gewicht:
In verhouding tot hun sloopcapaciteit, hebben slooprobots een gering gewicht, daarom is het mogelijk om met de machines op vloeren te werken die met conventionele machines niet toegankelijk zijn. Als voorbeeld onze Husqvarna DXR140, deze heeft een vloer belasting  van slechts 385kg/m². Slooprobots zijn voorzien rubber tracks voor veel grip en de hydraulisch bediende steunpoten verdelen de vloerbelasting over een groot gebied.

Reikwijdte:
Door de 3-delige arm, welke vrijwel volledig terug te trekken is boven de machine heeft een slooprobot een extreem groot bereik (tot wel 6 meter), en hij heeft veel kracht in alle richtingen, zelfs voor het verticaal slopen naar boven en horizontaal naar voren. Een ander bijkomend groot voordeel is dat de slooprobot vanuit één standplaats een groot sloopoppervlak kan bewerken.

Op afstand bediend:
Eén van de grootste voordelen van slooprobots is dat deze bediend worden via een afstandsbediening die werkt via radiografisch/bluetooth signaal. Hierdoor kan onze operator altijd veilig en met een optimaal zicht de sloopwerkzaamheden uitvoeren. Dit bevorderd niet alleen de veiligheid, maar draagt ook zeker mee aan een hogere productiviteit . De operator en het overige personeel hoeven niet in de directe sloopzone aanwezig te zijn en lopen zo dus geen risico op bijvoorbeeld vallende brokstukken. Ook staat het personeel op deze manier verder weg van de kwartsstofbron.

Gereedschappen:
Elke slooprobot kunnen wij voorzien van diverse aanbouwdelen zoals: sloophamer, betoncrusher voor het geluid en trillings-arm slopen van gewapende beton vloeren en wanden tot ca 500mm dikte(Brokk 280), staalschaar voor het koud verwijderen van lichte staal constructies en installaties , graafbakken voor puinruimen en elektrisch grondverzet, sorteergrijper en beton freeskop.

Milieu:
Onze slooprobots zijn emissievrij, doordat deze elektrisch worden aangedreven. Wij kunnen met onze slooprobots inpandig zelfs op de meest complex besloten locaties werken zonder dat het milieu, ons personeel of andere personen op de slooplocatie worden blootgesteld aan uitlaatemissie . Slooprobot.nl probeert zoveel als mogelijk de afvalstoffen die tijdens het sloopproces vrijkomen, ter plaatse te scheiden. Hierdoor zal het opvolgende afvalverwerkingsproces eenvoudiger, met minder handelingen kunnen worden voltooid hetgeen milieu ontlastend is.

Werkomstandigheden:
Doordat slooprobot.nl met de meest geavanceerde slooprobots werkt zijn de (lichamelijke) werkomstandigheden van de operators van slooprobot.nl velen malen beter dan bij een traditionele sloopmethode. Door de afstand bestuurde sloop zal het personeel niet direct in aanraking komen met schadelijke hand,  lichaamstrillingen en de operators staan ook buiten de directe gevaren zone, door de vrijheid van de afstandsbediening is er ook altijd een goed zicht op het werk hebben wat de lichaamshouding ten goede komt. Kortom veel betere werkomstandigheden.

Veiligheid:
Veiligheid staat bij Slooprobot.nl hoog in het vaandel, Slooprobot.nl is VCA* gecertificeerd, alvorens er zal worden gestart met een sloopwerkzaamheden zullen de eventuele risico’s met de opdrachtgever besproken worden, zodat deze eventuele risico’s kunnen worden uitgesloten of sterk worden beperkt tot een acceptabel minimum. Het personeel van slooprobot.nl zal te allen tijde gebruik maken van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en hebben ook allen een VCA of een  VCA-vol  diploma, tevens hebben alle operators een training gevolgd voor het veilig en efficiënt werken met een slooprobot.
Het slopen dmv  afstandsbesturing is het grote voordeel om vele werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren !!.