• nl
  • en
  • de

Bedrijfsdoel

Slooprobot.nl heeft als doel het verhuren van slooprobots met onze eigen vakkundige operators voor het uitvoeren van sloopwerken welke met reguliere sloopkranen niet of zeer slecht uitgevoerd kunnen worden, u moet hier bij denken aan locaties waarbij uitlaatemissies problemen geven zoals in  diverse gebouwen, fabrieken, kantoren en bijvoorbeeld de foodsector, op licht belastbare vloeren, gevaarlijke locaties en slecht te bereiken locaties, slooprobots zijn echte probleem oplossers.

Milieu:
Onze slooprobots zijn emissievrij, doordat deze elektrisch worden aangedreven. Wij kunnen met onze slooprobots inpandig zelfs op de meest complex besloten locaties werken zonder dat het milieu, ons personeel of andere personen op de slooplocatie worden blootgesteld aan uitlaatemissie . Slooprobot.nl probeert zoveel als mogelijk de afvalstoffen die tijdens het sloopproces vrijkomen, ter plaatse te scheiden. Hierdoor zal het opvolgende afvalverwerkingsproces eenvoudiger, met minder handelingen kunnen worden voltooid hetgeen milieu ontlastend is.

Werkomstandigheden:
Doordat slooprobot.nl met de meest geavanceerde slooprobots werkt zijn de (lichamelijke) werkomstandigheden van de operators van slooprobot.nl velen malen beter dan bij een traditionele sloopmethode. Door de afstand bestuurde sloop zal het personeel niet direct in aanraking komen met schadelijke hand,  lichaamstrillingen en kan dus zodoende ook buiten de gevaren zone staan, door de vrijheid van de afstandsbediening is er ook altijd een goed zicht op het werk hebben wat de lichaamshouding ten goede komt. Kortom veel betere werkomstandigheden.

Veiligheid:
De veiligheid staat bij slooprobot.nl hoog aangeschreven. Alvorens er zal worden begonnen met een sloop zullen de eventuele risico’s van het project in kaart worden gebracht door slooprobot.nl. Dit zodat deze eventuele risico’s kunnen worden uitgesloten of sterk worden beperkt tot een acceptabel minimum. Het personeel van slooprobot.nl zal te allen tijde gebruik maken van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en hebben ook allen een VCA of een  VCA-vol  diploma.
Het slopen met afstandsbesturing is het grote voordeel om vele werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren !!.